Emigrar a España

Om te emigreren naar Spanje zijn een aantal handelingen nodig. Hieronder verklaren we deze:

 

Inschrijven in het centrale register van buitenlanders

 

Bent u van plan om definitief in Spanje te komen wonen, dan dient u zich in te schrijven in het "Registro Central de Extranjeros".
Dit doet u in het politiebureau die een kantoor voor buitenlanders heeft. Hier kunt u de "certificado de registro" aanvragen.

Twee soorten inschrijvingen

Er zijn twee soorten inschrijving :
certificado de registro de Ciudadano de la Unión
certificado de su derecho a residir con carácter permanente

Bij de eerste inschrijving, certificado de registro, gaat het om een tijdelijke inschrijving. Na 5 jaar moet u zich opnieuw inschrijven.

De tweede inschrijving gaat om een permanent verblijf. Deze inschrijving wordt goedgekeurd als:
U 5 jaar legaal in Spanje hebt gewoond
Als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt
Als u arbeidsongeschikt wordt verklaard
Als u drie jaar achtereen in Spanje hebt gewerkt en gewoond, en daarna in een ander land van de EU gaat werken, maar in Spanje blijft wonen.

 

Spaanse verblijfsvergunning


Wat heeft u allemaal nodig voor deze inschrijvingen

Weer dient u eerst naar het politiebureau "Registro Central de Extranjeros" te gaan.

Wat moet u meenemen:

Een ingevuld aanvraagformulier EX-16 te downloaden door hier te klikken
Geldig paspoort of Identiteitskaart
Origineel en kopie van uw NIE
Kopie van de inschrijving in het gemeenteregister, zo recent mogelijk! Dit haalt u bij uw gemeentehuis, wel duidelijk zeggen dat het voor een Certificado de Registro aan te vragen is
Model 8, dat u uitgeschreven bent in België/Nederland

Samen met deze formulieren gaat u naar de dichtstbijzijnde Oficina de Extranjería of Comisaría Local, daar krijgt u weer het formulier 790 om in te vullen, even via de bank de leges betalen (€ 6,80 in 2009).

Als dit gebeurd is, weer terug in de rij, nu gaat het eindelijke werk beginnen, 2 dagen later kunt u het inschrijvingsattest als inwoner van de EU komen ophalen!
Let wel, dat iedereen persoonlijk MOET komen, een ander kan het niet voor u aanvragen.
 
In Spanje geldt de legitimatieplicht.
Een geldige legitimatie is een identiteitskaart, rijbewijs of paspoort.

Wanneer u resident bent in Spanje, dient u ook uw adres laten aan te passen bij het consulaat.

U kunt een Spaans paspoort aanvragen als u resident bent. Hiervoor kunt u het best even contact opnemen me de ambassade of het consulaat.

Paspoort of identiteitskaart is verloren of gestolen?

Is uw paspoort of identiteitskaart verloren, verlopen of gestolen, dan moet u naar de Ambassade.
Bij diefstal of verlies moet u wel eerst een politieverklaring laten maken bij het politiebureau. Ook heeft u uw inschrijving van een Spaanse gemeente (empadronamiento) nodig.

Paspoort en identiteitsbewijs

 

Op een gezonde manier overwinteren in Spanje of emigreren naar Spanje?

U bent één van de vele Nederlanders of Belgen die rondloopt met het idee om naar Spanje te emigreren of om er te gaan overwinteren.
U heeft natuurlijk een hoop vragen over de gezondheidszorg in Spanje, en hoe ze het daar hebben geregeld.
Gezondheidszorg kan een struikelblok zijn voor een emigratie naar Spanje en zeker als u ziek of hulpbehoevend bent.
Algemeen geldt dat de gezondheidszorg in Spanje minstens zo goed is als in Nederland of België.
In Spanje zijn veel dingen anders georganiseerd, en dat is in de gezondheidszorg ook zo.
Even wennen dus!

 

Graag informeren wij u, als Casas Real, over volgende punten:

 

1. De gezondheidszorg in Spanje in het algemeen.
2. Wat te doen in concrete situaties?
3. Hoe kan ik mij verzekeren en waarop heb ik dan recht?

In Spanje bestaat er een duidelijk onderscheid tussen de staatsgezondheidszorg (deze wordt aangeboden door de overheid) en de privé gezondheidszorg.
Er zijn staatsziekenhuizen, staatsverpleeghuizen, staats huisartsen, etc. Er zijn ook privé ziekenhuizen, privé verpleeghuizen, privé huisartsen, privé tandartsen, etc.

 

1. De gezondheidszorg in Spanje in het algemeen.

De staats gezondheidszorg: het Spaanse ziekenfonds
Wanneer u woont in Spanje en u staat ingeschreven in het bevolkingsregister in uw woonplaats (= empadronamiento) heeft u recht op staatsgezondheidszorg die wordt aangeboden door de Seguridad Social.
Dan heeft u recht op een huisarts in de huisartsenpost (= Centro Salud) in uw woonplaats, u bent aangewezen op een staatsziekenhuis in uw regio.
Ook verpleeghuiszorg valt in Spanje onder de Seguridad Social.

De privé gezondheidszorg, naast uw ziekenfondsverzekering, kunt u in Spanje altijd een particuliere ziektekostenverzekering afsluiten.
U heeft dan recht op een privé huisarts en u kunt in de meeste gevallen terecht in een privé ziekenhuis van uw keuze.
Het grote voordeel van de privé gezondheidszorg is dat u altijd een huisarts kunt benaderen die Nederlands spreekt en in privé ziekenhuizen krijgt u altijd een tolk ter beschikking.
Een nadeel is dat uw privé verzekering geen medicijnen worden vergoed en dat u daarvoor bent aangewezen op de Seguridad Social.

De medische zorg in de staats- of  privé gezondheidszorg is van hetzelfde niveau.
De organisatie van de zorg kan wel anders zijn in het Spaanse ziekenfonds, wat minder servicegericht en wat minder ´toeters en bellen´
 
 De gezondheidszorg in Spanje:

2. Wat te doen in concrete situaties?

Als u heeft besloten om te verhuizen naar Spanje is het belangrijk om de volgende stappen te ondernemen:

Breng volgende instanties op de hoogte van uw verhuis:

  • De uitkering- of pensioen instantie ;
  • De ziektekostenverzekeraar, wanneer uw verhuisdatum vast staat
  • Het College van Zorgverzekeringen(NL) of het Ziekenfonds (BE) hier ontvangt u een formulier 121. (let er goed op dat u ook voor uw gezinsleden een formulier 121 ontvangt!);
  • Schrijf u in in het bevolkingsregister van de gemeente waar u woont in Spanje;
  • Schrijf u in in de Seguridad Social (door overlegging van formulier  121);
  • Vraag uw ziekenfondspas (SIP-kaart) aan in het lokale Centro Salud;
  • Sluit eventueel een particuliere ziektekostenverzekering af.
  • Indien u geen uitkering of pensioen geniet vanuit Nederland of  België, hoeft u deze instanties niet te informeren (hoewel het wel  belangrijk is je nieuw adres achter te laten bij het pensioenfonds).

Wanneer u permanent woont in Spanje:

Wanneer u permanent in Spanje gaat wonen, dient u aanspraak te maken op de voorzieningen van de Seguridad Social in Spanje.
Eventueel kunt u zich bijverzekeren met een Spaanse particuliere ziektekostenverzekering.
Vanaf het moment dat u in Spanje woont, zal uw uitkering- of pensioeninstantie in Nederland of België een bijdrage op uw uitkering of pensioen inhouden.
Deze is meestal minder dan de premies die u tot nu toe moest afdragen.
Indien u geen uitkering of pensioen geniet vanuit Nederland of België, worden de premies voor het Spaanse ziekenfonds ingehouden op uw Spaanse loon (als u werkt in Spanje) of Spaanse uitkering.

 

3. Hoe kan ik mij verzekeren in Spanje en waarop heb ik recht?

Als je niet tevreden bent met de Spaanse voorzieningen van het ziekenfonds , kunt u een particuliere ziektekostenverzekering overwegen.

Besef hierbij dat :
indien u vanuit Nederland of België een uitkering of pensioen ontvangt, u naast de premie voor de Spaanse particuliere verzekering ook een inhouding op uw Nederlandse of Belgische uitkering of pensioen betaalt.
Dan bent  u dubbel verzekerd.

Op dit moment zijn er rechtszaken lopende tegen de Nederlandse en Belgische staat om dit te stoppen, aangezien hier sprake is van een rechtsongelijkheid.
 
Natuurlijk heeft het afsluiten van een particuliere ziektekostenverzekering in Spanje ook veel voordelen:
u kunt altijd terecht bij een dokter die uw eigen taal spreekt of beschikt over een tolk.
Over het algemeen is de medische zorg in beide stelsel wel gelijk, maar de service die u als patiënt ontvangt in de privé gezondheidszorg, is altijd veel beter dan in de staats gezondheidszorg.
 
In Spanje kunt u kiezen uit een groot aantal particuliere ziektekostenverzekeraars. Veel verzekeraars bieden een polis aan die speciaal bestemd is voor buitenlanders.
Lees nauwkeurig de voorwaarden, omdat u niet altijd in aanmerking komt voor alle voordelen.
Alle polisvoorwaarden zijn te bekijken via de website van de desbetreffende verzekeraar.
Helaas in vele gevallen alleen beschikbaar in het Spaans en de hoeveelheid tekst maakt het er niet gemakkelijker op.

Bij de keuze voor een bepaalde ziektekostenverzekeraar dient u een aantal zaken te overwegen:

Wilt u dat uw verzekeraar rechtstreeks afrekent met uw dokter of ziekenhuis?
Wilt u totale vrijheid bij de keuze van ziekenhuis of dokter?
Wilt u wel of geen wachttijd voor de behandeling?